Podnikatelské půjčky

K realizaci dobrého nápadu je nezřídka zapotřebí dobrý kapitál. Pokud jím podnikatel nedisponuje, tak mu mohou pomoci podnikatelské půjčky .

Krátkodobé půjčky
V případě potřeby krátkodobé podnikatelské půjčky je možné čerpat finance od banky ze dvou zdrojů - z kontokorentu a provozního úvěru.

Kontokorent bývá veden jako doplňkový k běžnému účtu, ve smlouvě o úvěru je sjednána jen jeho maximální výše. Klient může kontokorent okamžitě čerpat a také flexibilně splácet.

Provozní úvěr je účelový termínovaný úvěr, velmi často s dopředu stanoveným plánem čerpání a splácení.

Dlouhodobé úvěry
Nezřídka však bývá nutné použít dlouhodobé půjčky , které slouží k financování déle trvajících projektů. Zde si můžete vybrat z hypotečního úvěru a leasingu .

Hypoteční úvěr má splatnost až 20 let a za úvěr se ručí nemovitostí, pro kterou je půjčka čerpána (např. nová výrobní hala). Základní principy jsou stejné jako u klasické hypotéky pro občany.

Investiční úvěr může sloužit nejen k pořízení pozemků, budov nebo zařízení, ale také např.. na nákup cenných papírů a dalších investic (podíly ve firmách). Úvěr může být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý. Na smluvním období fixace úrokové sazby závisí i výška úročení úvěru.

Poslední možností je leasing - tj.. pronájem movité věci s případnou následnou koupí za zbývající cenu. Předmětem leasingu jsou nejčastěji automobily a různá dopravní technika. Splácejí se pravidelné měsíční splátky.