Refinancování hypotéky

Na začátku si třeba zejména ujasnit, co to vlastně refinancování hypotéky je. Ve zkratce, jedná se o to, že nám banka v minulosti poskytla hypotéku na dům. Přišli jsme do bodu, kdy banka již neposkytuje fixní úrokovou sazbu, tedy tato sazba končí. Banka může zvednout úrok až o 1%, což je v některých případech prostě nepřijatelné.

Nyní existují dvě cesty, kterými se můžeme ubírat. První je kontaktovat primární banku a dohodnout se na přijatelné úrokové sazbě. Druhou, častokrát častější možností, je výběr druhé banky, která nám poskytne hypotéku, kterou splatíte první půjčku. To ve zkratce znamená, že závazky, které jsme měli vůči první bance zanikají a zároveň vznikají nové závazky s lepší sazbou u druhé banky.

To znamená, že při refinancování hypoték je dobré počkat do doby kdy končí fixní období splátek, a až v této době se obrátit na jinou bankovní společnost.

Samotnými výhodami refinancování hypotéky je nižší úroková sazba, jak po zrušení fixního úroku, splatnost až do třiceti let a žádný poplatek za zpracování nové hypotéky. Když mluvíme o výhodách, nemůžeme si dovolit vzpomenout i samotné nevýhody. Jsou to zejména náklady, které vynaložíte na administrativní práce spojené s převodem, poplatky při uzavírání smlouvy, av neposlední řadě časová náročnost operace ohledně celého refinancování.

Je dobré najít si vhodnou banku už dva měsíce předtím, než budete vědět, že se ruší Vaše úroková sazba. Přechod od jedné banky k druhé už vůbec není takový komplikovaný a to zejména díky tomu, že banka přebírá spolehlivého klienta.

Pokud podepíšete smlouvu s další bankou, vznikne takzvané zástavní právo banky k Vaší nemovitosti. To znamená, že obě banky budou zapsány v katastru nemovitostí, jako majitelé. Po zaplacení jedné bance se automaticky údaje v katastru nemovitostí upraví a už jen nová banka má zástavní právo na Vaši nemovitost.