Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěry jsou dnes tou nejjednodušší a prakticky nejlepší možností, jak dlouhodobě financovat bydlení, zda výstavbu jakékoliv nemovitosti. Díky různým formám je navíc možné hypoteční úvěr, takzvanou americkou hypotéku , využít i na financování prakticky čehokoli. Princip je ale u všech hypotečních úvěrů stejný. Je za něj nutné ručit nemovitostí . Hlavní převahu mají klasické hypotéky, které je prakticky možné využít na cokoliv, co je spojeno s financováním vlastního bydlení - nákup, výstavba, rekonstrukce nebo vyrovnaní více spoluvlastníků . To všechno jsou v zákoně jasně vymezena specifika, která mohou být hypotékou pokryta.
Správná volba hypotéky
Vybrat hypotéku, tedy hypoteční úvěr , rozhodně není jednoduchou záležitostí. Banky a stavební spořitelny mají nabídku velmi širokou a vyznat se v nejrůznějších termínech je značně složité. Navíc ne vždy dané instituce sdělují všechny údaje, které jsou potřebné pro srovnání. Na co by ale člověk vždy měl dát pozor, jsou samozřejmě náklady hypotečního úvěru. Ty představují jako klasické splátky úvěru , tak i poplatek za vyřízení, za odhad, za vedení hypotečního účtu a podobně. Všechny tyto aspekty je nutné při porovnávání hypoték brát v úvahu, aby byl pohled na daný úvěr kompletní. Navíc dnes všechny instituce cílí na určité zákazníky, tak je nutné vyhledávat a ptát se na nejrůznější akce, zvýhodnění a slevy .
Faktory ovlivňující cenu hypotečního úvěru
Faktory, které nejvíce ovlivňují celkovou cenu hypotéky, jsou následující. Především jde o velikost celkové částky, poměr splátek k poměru příjmů klienta, úrok, který je závislý od doby fixace a samozřejmě dána doba fixace . Ta určuje období, po které je úrok hypotečního úvěru stáli a neměnný. Důležitý je i poměr velikosti hypotéky k ceně zastavené nemovitosti, čím je tento poměr menší, tím jsou podmínky obvykle výhodnější.