Podnikatelský úvěr

Podnikatelské úvěry jsou velmi specifickým segmentem na trhu. Poskytují je zpravidla bankovní subjekty, ale v stále se prolínajícím prostředí nebankovního a bankovního sektoru se rozdíly stírají. Podnikatelský úvěr je vždy něco speciálního a vyžaduje individuální druh péče , ať už je poskytován kýmkoliv. Instituce přistupují k podnikatelům jako k jednotce, o kterou se dlouhodobě musí starat. Jde io konkurenční boj o každého podnikatele, protože právě firmy přinášejí bankám výrazný podíl na celkových příjmech.
Druhy podnikatelských úvěrů
Podnikatelské úvěry se dělí na dva základní druhy. Provozní a investiční úvěry . Provozní úvěry slouží k základnímu a běžnému financování každodenních aktivit. Jde především o kontokorentní úvěr, provozní úvěr , neúčelové půjčky nižšího rozsahu a různé druhy kreditních karet . Na druhé straně pak stojí investiční úvěr v podobě klasických účelových úvěrů a hypoték . To jsou tedy základní druhy podnikatelských úvěrů, které jsou v naší zemi nejčastěji.
Specifika podnikatelských úvěrů
Každý podnikatelský úvěr , který má pro firmu zásadní význam, je třeba detailně propracovat. Ať už z hlediska předmětu, na který má být určen, tak iz hlediska plánování zdrojů, které budou využity na jeho splácení. Banka vždy vyžaduje detailní popis všech činností a situací, které budou s úvěrem spojené. U vyšších částek jsou pak požadují záruky, které musí podnikatel poskytnout, aby vůbec byla poskytující instituce ochotna mu nějaké peníze půjčit. Pro každý podnikatelský úvěr musí firma a její zástupci doložit daňové přiznání za několik let zpět, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů jednatele, účetní závěrky, finanční plán na období úvěru, potvrzení o bezdlužnosti a další dokumenty v závislosti na druhu úvěru.