Překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr je jednou z možností, kterou nabízejí stavební spořitelny . Jde o situaci, kdy klient nesplní některou z podmínek, která je potřebná pro poskytnutí úvěru řádného. Přesto mu je stavební spořitelna ochotna peníze půjčit, ale za mírně méně výhodných podmínek. Překlenovací úvěr funguje jako přechodné vyrovnání a překonání času mezi uzavřením smlouvy a možností získat řádný úvěr ze stavebního spoření. Obvykle je stále výhodnější než jiné typy úvěrů a často i jako hypotéka. Navíc se jedná o překlenovací (přechodný) úvěr, který následně přechází v mimořádně výhodný řádný úvěr ze stavebního spoření.
Fungování překlenovacího úvěru
Překlenovací úvěr žadatel využije v takových případech, kdy na účtu stavebního spoření nemá dostatek peněžních prostředků, nesporně dostatečnou dobu nebo nemá požadovanou výšku hodnotícího čísla. V takovou chvíli může požádat o překlenovací úvěr. Stavební spořitelna však není povinna tento úvěr poskytnout - není na něj právní nárok. Ale obvykle je žadateli poskytnut, protože stavební spořitelny jsou v tomto ohledu na danou situaci připraveny. Při žádosti o překlenovací úvěr je však nutné zajistit úvěr nějakou formou ručení a prokázat dostatečnou bonitu na splácení peněz. Podle těchto faktorů se pak odvíjí zařazení klienta do rizikové skupiny a výše úroku, která mu je na překlenovací úvěr nabídnuta.
Fakta o překlenovacím úvěru
Překlenovací úvěr není tak výhodný jako standardní řádný úvěr ze stavebního spoření . Je relativně dražší. Princip překlenovacího úvěru spočívá v tom, že účet stavebního spoření se rozdělí na dvě části. Spořící a úrokování . Ve spořící části dochází stále k spoření a postupnému dosahování podmínek pro řádný úvěr, v části úrokování pak je nutné splácet úroky z celé částky, tedy iz té naspořené, což ve své podstatě významně celý úvěr prodražuje. Proto je vždy nutné řádně promyslet celou situaci a posoudit, zda se nevyplatí nějaký čas počkat a využít řádný úvěr ze stavebního spoření , který je absolutně bezkonkurenční.
Už jste přečetl článek Bankovní úvěry , který má podobné Zaměření? Další informační článek - Nebankovní úvěry .