Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr představuje možnost po splacení jednoho úvěru získat úvěr nový. Obvykle se jedná o krátkodobý úvěr a princip fungování je velice podobný jako u kontokorentu. Avšak u revolvingového úvěru jsou jasně nastavené parametry, do jaké výšky může být poskytnut. Pak je nutné jej celý splatit, díky čemuž může klient opět úvěr čerpat. Jde o velmi jednoduchou formu financování.
Výhody revolvingového úvěru
Jednoznačnou výhodou revolvingového úvěru je jeho <đtrong> nízká administrativní náročnost. Nejprve je sjednána smlouva o úvěru, kde jsou nastaveny všechny potřebné parametry a případné sankce za nesplácení. Pak už může klient dané instituce čerpat prostředky, splácet a znovu čerpat. Bez dalších dokladů, dotazů či dokladování. Pokud klient řádně platí a revolvingový úvěr splatí, může si opět za stejných podmínek peněžní prostředky půjčit a pokračovat takto prakticky do nekonečna. Jde o velmi účinnou formu provozního financování především pro firmy, kdy dochází k zajišťování přechodných nedostatků peněz a využívání stabilních podmínek úvěrové politiky.