Syndikovaný úvěr

Syndikovaný úvěr představuje velmi specifický druh půjčky, kdy jedna osoba na základě pověření formuje skupinu věřitelů, kteří financují dlužníka. Dlužníkem je zpravidla velká firma s kvalitním ratingem a hodnocením. K takovému financování se hodí velké finanční úvěry, které svým objemem přesahují možnosti jednoho věřitele (banky). Je uzavírána jediná smlouva mezi stranou dlužníka a věřitelů s oddělenou povinností všech věřitelů. Ti jsou na sobě zcela nezávislí. Skupina věřitelů se nazývá syndikátem. Zprostředkovatel vztahu je takzvaný aranžér nebo skupina aranžér.
Charakteristika syndikovaného úvěru
Syndikátní úvěr je velmi variabilní díky tomu, že potenciální dlužník si nechává předložit nabídky jednotlivých aranžér a následně si teprve vybírá řešení . Jde o velmi individuální jednání a každý takový úvěr má své vlastní obchodní podmínky, detailní rozvor a individuální charakteristiky . V praxi fakticky neexistují dvě nebo více podobných smluv na syndikované úvěry . Vždy se jedná o velmi individuální a jednotlivé řešení pro danou situaci a úvěr. Syndikované úvěry pak slouží především velkým a středním podnikům, vládě, finančním institucím a územním samosprávným celkem.