Úvěry ze stavebního spoření

Úvěry ze stavebního spoření jsou u nás velmi oblíbenou záležitostí. Ve své podstatě je možné využít dva druhy úvěrů ze stavebního spoření. Řádný úvěr a překlenovací úvěr . Řádný úvěr ze stavebního spoření představuje takovou možnost využít peněžních prostředků, která je nadstandardně výhodná a kopíruje podmínky, které byly sjednány při uzavírání smlouvy o stavebním spoření. Na druhé straně stojí překlenovací úvěr ze stavebního spoření, který je nepatrně dražší, ale stále výhodnější než řada jiných úvěrů na trhu. Ten se využívá v těch situacích, kdy není z nějakého důvodu možné využít úvěr řádný. Nejčastěji jde o důvod nesplnění některého z faktorů (podmínek), které řádný úvěr vyžaduje. Tento překlenovací úvěr je pak využit dočasně, jak je daná podmínka splněna a úvěr automaticky přejde do řádného úvěru ze stavebního spoření.
Faktory rozhodující o úvěru
Mezi nejčastější faktory, které zabraňují využití řádného úvěru ze stavebního spoření, patří příliš krátká doba spoření, příliš málo prostředků vložených na účtu stavebního spoření nebo kombinace obou . Stavební spořitelny mají na výpočet možnosti využití řádného úvěru ze stavebního spoření své specifické metody a čísla, takže je v konečném důsledku velmi složité říci, co přesně hraje nejdůležitější roli, ale délka trvání a částka na účtu jsou těmi rozhodujícími faktory, které to mohou výrazně ovlivnit .