Negociační úvěr

Negociační úvěr představuje klasický diskontní úvěr při obchodování se zahraničním partnerem. Do hry zde vstupuje negociační banka, která je určitým garantem, že obě strany splní své závazky. Dovozce předem zprostředkuje zahraničním partnerovi eskont směnky, kterou vystavil vývozce na dovozce.
Fungování negociačního úvěru
Při negociačním úvěru banky jsou ochotny odkoupit směnky před dobou jejich splatnosti se srážkou diskontu. To je cena za to, že jsou peníze vyplaceny ihned a ne až v době splatnosti směnky. Vývozce tak snižuje riziko, že mu zahraniční dovozce v daném termínu splatnosti směnky nezaplatí. Takto na sebe bere riziko negociační banka, která se stává vlastníkem směnky. V době splatnosti pak banky směnku předkládá k proplacení směnečnému dlužníkovi. Směnka u negociačního úvěru slouží jako platební nástroj. Negociační úvěr má široké uplatnění především při prvním kontaktu mezi zahraničními subjekty a zejména u větších jednorázových projektů, které je třeba více zabezpečit.